Saturday, April 13, 2024

የፋኖ ናሁሰናይ የመጨረሻ ትንቅንቅ | አብይ አስቸኳይ ስብሰባ አፈትልኮ ወጣ | ለብልጽግና ባለስልጣናትና ለአዲስ አበባ ህዝብ የቀረበ ጥሪ |
https://youtu.be/VUfa5eupQTc?si=Zm73w18dFB27xlqD

 

 

 

https://youtu.be/LcFmz2Xq5MY?si=7uP6VZsd2ksEulUf

 

https://youtu.be/7dUVmj8go7s?si=PxgZ5SzamPTF_cH2

አብይ አስቸኳይ ስብሰባ አፈትልኮ ወጣ |

https://youtu.be/Nnlsd7FgoEE?si=c72IiPi4HWIdEkZz

መሀል ቦሌ ላይ በተገደሉት የፋኖ ታጣቂዎች ዙሪያ ያልተጠበቀ አዲስ መረጃ ወጣ
https://amharic.zehabesha.com/archives/189722
የፋኖ ናሁሰናይ የመጨረሻ ትንቅንቅ | አብይ አስቸኳይ ስብሰባ አፈትልኮ ወጣ | ለብልጽግና ባለስልጣናትና ለአዲስ አበባ ህዝብ የቀረበ ጥሪ |
https://youtu.be/VUfa5eupQTc?si=Zm73w18dFB27xlqD

 

 

 

https://youtu.be/LcFmz2Xq5MY?si=7uP6VZsd2ksEulUf

 

https://youtu.be/7dUVmj8go7s?si=PxgZ5SzamPTF_cH2

አብይ አስቸኳይ ስብሰባ አፈትልኮ ወጣ |

https://youtu.be/Nnlsd7FgoEE?si=c72IiPi4HWIdEkZz

መሀል ቦሌ ላይ በተገደሉት የፋኖ ታጣቂዎች ዙሪያ ያልተጠበቀ አዲስ መረጃ ወጣ
https://amharic.zehabesha.com/archives/189722

Friday, April 12, 2024

የፋኖ ናሁሰናይ የመጨረሻ ትንቅንቅ | አብይ አስቸኳይ ስብሰባ አፈትልኮ ወጣ |
https://youtu.be/LcFmz2Xq5MY?si=7uP6VZsd2ksEulUf

 

https://youtu.be/7dUVmj8go7s?si=PxgZ5SzamPTF_cH2

አብይ አስቸኳይ ስብሰባ አፈትልኮ ወጣ |

https://youtu.be/Nnlsd7FgoEE?si=c72IiPi4HWIdEkZz

መሀል ቦሌ ላይ በተገደሉት የፋኖ ታጣቂዎች ዙሪያ ያልተጠበቀ አዲስ መረጃ ወጣ
https://amharic.zehabesha.com/archives/189722
https://youtu.be/pnCOZ5p4Dzw?si=RhzARBzIChdQnCtC

ፋኖ አዲስ አበባ ገባ ከባድ ተኩስ ትንቅንቅ ናሆ ሰናይ ጀግናችን ዳግማዊ ቴድሮስ አዲስ አበባን አንቀጠቀጣት
https://amharic.zehabesha.com/archives/189719
https://youtu.be/pnCOZ5p4Dzw?si=RhzARBzIChdQnCtC

ፋኖ አዲስ አበባ ገባ ከባድ ተኩስ ትንቅንቅ ናሆ ሰናይ ጀግናችን ዳግማዊ ቴድሮስ አዲስ አበባን አንቀጠቀጣት
https://amharic.zehabesha.com/archives/189719

Thursday, April 11, 2024

ፕሬዚዳንቱ ወደ አሜሪካ ሸሹ | ሁለት ጀነራሎች ሲጠጡ በጎንደር ተቀነደሹ | አዲስ አበባ የብልፅግና ባለስልጣን ተገደለ | ፋኖ እና ወርቁ አይተነው |
https://youtu.be/duLoETKFdvQ?si=QoYjQDGU1s6Sma5e

ሁለት ጀነራሎች ሲጠጡ በጎንደር ተቀነደሹ | አዲስ አበባ የብልፅግና ባለስልጣን ተገደለ | ፋኖ እና ወርቁ አይተነው |

https://youtu.be/fwjCVTRu0rw?si=wocBlY8YH0Czy-5m

 
https://amharic.zehabesha.com/archives/189713
ፕሬዚዳንቱ ወደ አሜሪካ ሸሹ | ሁለት ጀነራሎች ሲጠጡ በጎንደር ተቀነደሹ | አዲስ አበባ የብልፅግና ባለስልጣን ተገደለ | ፋኖ እና ወርቁ አይተነው |
https://youtu.be/duLoETKFdvQ?si=QoYjQDGU1s6Sma5e

ሁለት ጀነራሎች ሲጠጡ በጎንደር ተቀነደሹ | አዲስ አበባ የብልፅግና ባለስልጣን ተገደለ | ፋኖ እና ወርቁ አይተነው |

https://youtu.be/fwjCVTRu0rw?si=wocBlY8YH0Czy-5m

 
https://amharic.zehabesha.com/archives/189713

https://youtu.be/VUfa5eupQTc?si=Zm73w18dFB27xlqD       https://youtu.be/LcFmz2Xq5MY?si=7uP6VZsd2ksEulUf   https://youtu.be/7dUVmj8go7s?si=Px...